கலாசலா கலக்குவோம்!!!!!

waiting for U my love

என் காதல் சொல்லி
காத்து கரைகிறோம்
நானும் நிமிஷங்களும்……..
உம்மென்று சொன்னால்
ஊனும் உயிருமாய்
நீயும் நானும்…….
இம்மென்று சொன்னால்
இல்லாமல் போவேன்
இப்புவியில் நானும்………

– Kris

Advertisements

Comments on: "waiting for U my love" (1)

  1. Arumai nanba….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: